Vatrospas Logo Vatrospas baner
menu header content header
О Нама


Садашње Предузеће под називом Ватроспас доо има дугу традицију.

Одлуком скупштине општине Нови Сад, на седници оба већа, од 14. јула 1967. године овлашћена је Професионална ватрогасна чета у Новом Саду да се може бавити Пуњењем и оправком свих врста ватрогасних апарата, оправком ватрогасних справа (мотора, моторних пумпи, изолујућих ватрогасних апарата) и црпљење воде из подрумских просторија, за радне организације, добровољна ватрогасна друштва и остала лица, у оквиру посебне радне јединице.

Савет радне заједнице Професионалне ватрогасне чете је на својој седници од 24.12.1967. године донео одлуку о формирању СЕРВИСА ВАТРОГАСНИХ СПРАВА И ОПРЕМЕ, као посебне организационе јединице, чиме су се стекли услови за вршење ових послова, а тај дан се обележава као дан оснивања Предузећа. У међувремену, Професионална ватрогасна чета 1981. године прелази у састав Министарства унутрашњих послова и по одлуци Извршног већа СО Нови Сад СЕРВИС (три радника и опрема) је пренет Ватрогасном савезу општине Нови Сад.

СЕРВИС је све до 1987. године пословао у Ватрогасном дому у Новом Саду у улици Јована Суботића број 11, након чега је пресељен у Ватрогасни дом у Петроварадину у улици Павла Јуришића Штурма број 2, где се и данас налази.
Укидањем свих закона САПВ и применом закона СРС, Ватрогасни савез општине Нови Сад, није могао вршити привредну делатност, па је донео одлуку 11.11.1992. године да се СЕРВИС организује као предузеће под називом Заштиспас доо са по.

Током 2003. године, Оснивач Предузећа, Ватрогасни савез града Новог Сада, водио је поступак усклађивања истог са Законом о предузећима, за чега није било доста разумевања са запосленима у Предузећу, па је део радника Предузећа доне одлуку да иступи из истог и да организује ново Предузеће под садашњим називом Ватроспас доо. Предузеће Ватроспас доо је основано 25.03.2004. године.prodaja stanova
pik
blumen
horoskop
kalkulator online
knjige pdf
cvijece
vicevi

smrtovnica   smrtovnice posmrtnice
Током 2009. године донете су одлуке у оба предузећа Ватроспас и Заштиспас да се изврши њихово спајање тако што би се Предузеће Заштиспас припојило Предузећу Ватроспас. jastuci